Verhuurvoorwaarden

Vakantiewoning, Lodge & Glamping boxen

Algemene boekingsvoorwaarden

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u wil boeken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de woningen die zich bevinden te Dranouter, Koudekotstraat 19 en er kan er alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk ermee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging. De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

Boeken

Vakantiewoning:

 • Er wordt een waarborg van €400 ter bevestiging van de reservatie gevraagd.
 • De totale huurprijs dient binnen de week voor aankomst betaald worden via overschrijving.
 • De waarborg wordt binnen de week na vertrek teruggestort indien alles in orde is (= de vakantiewoning wordt verlaten in dezelfde toestand als bij aankomst).

Lodge:

 • Er wordt een waarborg van €250 ter bevestiging van de reservatie gevraagd.
 • De totale huurprijs dient binnen de week voor aankomst betaald worden via overschrijving.
 • De waarborg wordt binnen de week na vertrek teruggestort indien alles in orde is (= de lodge wordt verlaten in dezelfde toestand als bij aankomst).

Glamping boxen:

 • De totale huurprijs dient binnen de week voor aankomst betaald worden via overschrijving.

Annuleren

 1. Bedenktijd

  – Elke boeking kunt u zonder kosten binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kunt dit schriftelijk of per e-mail doen.

  – Bij annulering na deze 5 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden van kracht.

  – Bij reservering binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.

 2. Annulering door huurder

  – Annuleringen dienen per brief of per e-mail aan de eigenaar te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering, zendt de eigenaar een annuleringsbevestiging per e-mail.

  – Bij annulering tot de 30ste dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van de huursom.

  – Bij annulering na de 14de dag voor de aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 90% van de huursom.

 3. Annulering door de eigenaar

  Indien omstandigheden (brand, natuurramp, overstroming, …) de eigenaar dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddellijk zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag.

Aansprakelijkheid

 • Aansprakelijkheid huurder

  1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
  2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
  3. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
  4. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Bij inbreuk, worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden – uit de vakantiewoning verwijderd.
  5. Niets van meubilair mag worden verplaatst.
  6. Het is enkel toegestaan om een vuurtje te maken in de vuurschaal in de tuin.
  7. Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om feesten en/of drankpartijen te organiseren tenzij anders via e-mail afgesproken. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.
  8. Roken: Het is totaal verboden te roken in de woning. Rookmelders zijn aangebracht. Er staan verscheidene brandblussers.
  9. Huisdieren zijn toegelaten in de vakantiewoning tot 20p, indien bevestigd via mail. Huisdieren zijn niet toegelaten in de lodge tot 8p, niet in de extra kamers en niet in de glamping boxen van elk 4p.

• Huisdieren (1 hond) mogen slechts daar worden meegebracht waar ze toegelaten zijn (in de grote vakantiewoning tot 20 p) mits betaling van €30 per verhuurperiode.
• De gasten laten het huisdier niet alleen achter in de vakantiewoning, behalve als het op dat moment in een bench kan blijven; dit om te voorkomen dat het achtergelaten dier in een voor hem vreemde omgeving door schrik zou worden overvallen waarbij de kans bestaat dat het interieur beschadigd wordt.
• Men zorgt zelf voor slaap- en voedermateriaal.
• De huisdieren maken geen gebruik van de bedden, zetels of douche van de vakantiewoning.
• De dieren komen niet in de slaapkamers of op de verdieping, blijven enkel op de gelijkvloers.
• Gelieve de hond te laten opdrogen of af te drogen, na een wandeling, voor hij de woning in komt.
• De gasten verlaten het vakantiehuis na het opruimen van de hondenharen.
• De tuin moet hondenpoepvrij zijn op het einde van de verblijfsperiode, men dient dus de hondenpoep op te ruimen voor vertrek. Deze punten zijn opgezet om hygiënische redenen en om beschadiging aan de vakantiewoning te voorkomen. Mocht men deze regels niet respecteren dan kan men aanspraak maken op de huurwaarborg. Andere huisdieren dan een hond worden niet toegelaten.

10. Sauna: Hout voor de houtkachel mag zelf meegebracht of kan bij ons verkregen worden mits betaling.

 • Aansprakelijkheidsverzekering

  1. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).

  2. De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.
 •  Aansprakelijkheid van eigenaar

  1. De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen, sauna, of tuin. De verhuurder is dus niet aansprakelijk voor gebeurtelijke ongevallen.
  2. De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.
  3. De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
  4. De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. Enkele telefoonnummers worden bij aankomst meegedeeld. Indien nodig kan men altijd één van deze nummers contacteren.
  5. Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing.

MAXIMAAL AANTAL PERSONEN

 1. In de huisbeschrijving vermeldt de eigenaar het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal in dit geval 20, kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
 2. Een kindje onder het jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld doch dient wel op voorhand te worden vermeld.
 3. Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.
 4. Indien er buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen (>20 in de grote vakantiewoning en > 8 in de lodge en > 4 in de glamping boxen en > 2 in de b&b kamers) komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25 % van de huursom per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg.

HET EINDE VAN HET VERBLIJF – EINDSCHOONMAAK

Einde van het verblijf
1. Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning op te ruimen: alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken te ledigen, het aanrecht op te ruimen en de schone vaat in de kast te zetten, frigo, oven en microgolfoven uitkuisen en de vakantiewoning netjes (bezemschoon) achter te laten.
2. Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan €35/uur.

Verlaten woning
1. Gelieve bij vertrek de ramen en deuren te sluiten, de verwarming uit te zetten. Dit om te voorkomen dat er nog energieverbruik is waar niemand nog wat aan heeft.

HUISVUIL SORTEREN

1. Men dient het huisvuil te sorteren in de voorziene vuilnisbakken. Het glas is door de huurder zelf naar de glascontainer of containerpark te brengen.

LINNENGOED

1. Bij het in gebruik nemen van de woning zijn de bedden steeds opgemaakt met matrasbeschermers en beschermkussenslopen. Bedlinnen mag zelf meegebracht worden of kan aan ons gehuurd worden voor de grote vakantiewoning.

2. Er zijn 3 dubbele bedden (160×200), de rest zijn allemaal enkel (90×200)in de grote vakantiewoning. In de lodge zijn er 4 dubbele bedden (160×200) en één enkel bed (90×200)

3. Het badlinnen en de keukenhanddoeken en vaatdoeken dienen zelf meegebracht te worden.

AANKOMST EN VERTREK

1. Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.

2. Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking op vrijdag vanaf 16:00.

3. Vertrekuur: de vakantiewoning moet verlaten worden tegen 14:00.

4. Vertrek- en aankomsturen worden steeds vermeld op de boekingsbevestiging.

WAARBORG

1. De vakantiewoningen hebben waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.

2. Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 3 uur na uw aankomst.

3. De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen.

4. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom 1 week na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

5. Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.

6. Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar.

7. Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor eigenaar. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden.

8. Het is raadzaam om bij een ongeluk of bij een betwisting te communiceren met de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.

Gegevens verhuurder:

Contactgegevens Eeuwenhout:
Lode Provost en Caroline Plets
Koudekotstraat 19 – 8951 Dranouter
Tel : 0472 79 99 45 Caroline
Tel : 0471 58 09 25 Lode
info@eeuwenhout.info

Rekeningnummer Eeuwenhout:
Centea : BE 96 860 108 768 405
Belfius : BE 75 0689 3052 3451

 • Waarborg €400 voor de vakantiewoning (€250 voor de lodge): binnen de 5 dagen na boeking, met vermelding van naam en periode, ter bevestiging van de reservatie.
 • Totale huursom: een week voor aankomst van de huurperiode met vermelding van naam en periode.
 • Waarborg: binnen de week na vertrek wordt de waarborg teruggestort.

BTW-nummer: BE 0819.784.612

Scroll naar boven